(Dette var en aprilsnar) Recoverit er specialiseret indenfor datagendannelse, og deres teknikker har ved et tilfælde konstateret at lagringskapaciteten på harddiske kan ændres til uendelig kapacitet ved en simpel manøvre. Siden opstarten af recoverit i 2006, har recoverit behandlet tusindevis af opgaver, uden at opleve noget tilsvarende.

Under laboratoriearbejde på en indleveret opgave, hvor kunden ikke længere kunne få adgang til de lagrede data, oplevede teknikeren at harddiskens lagringskapacitet gav udsving på flere hundrede TB.

Det viste sig, at harddisken var placeret i en retning, som præcist passede med kompasretningen til jordens sande magnetiske nordpol. Derved opstod der en forstærket elektromagnetisk effekt, som resulterede i at harddiskens lagringskapacitet blev ændret til uendelig kapacitet.

”Dette kan sagtens være et gennembrud inden for data og lagringsindustrien” udtaler Ivan Braun, partner i recoverit og fortsætter ,” Der er blot en stor udfordring som skal løses, nemlig kompasretningen på harddisken fortsætter ”Ivan Braun”

Teknikeren Martin Frederiksen kontaktede straks sin mentor, John Ploug underviser i computer teknologi på Syddansk Erhvervsskole da harddiskens lagringskapacitet blev ved med at øges og øges. Via fjernskrivebord kunne de begge følge med største undren hvordan kapacitetens synes uendelig.

John fra SDE udtaler ”Der har i mange år været teorier om at harddiskens elektromagnetiske felt kan påvirkes af jordens, men det er banebrydende, at vi oplever, at begrænsningen på kapaciteten ophæves. Det giver helt nye perspektiver og muligheder, som skal udforskes i fremtiden”
Det skal dog understreges at der ikke findes en løsning på hvordan data gemmes hvis harddiskens kompasretning ændres.

  • 31 38 11 30

  • Døgnåbent

  • support@recoverit.dk

  • sales@recoverit.dk