At svinge mukkerten over den gamle pc eller bore skruetrækkeren gennem diskpladen kan lyde som både en munter julefrokost aktivitet, og en effektiv måde at sikre, at virksomhedens data umuligt kan gendannes. Problemet er imidlertid, det er en skændsel for miljøet og du har ingen sikkerhed for, at information fra enheden alligevel ikke kan genskabes. Løsningen er derimod disk wiping (kompliceret overskrivning af datamaterialet).

Når dit gamle IT-udstyr skal skiftes ud, og du har fået overført al data til nye enheder, melder spørgsmålet sig, hvad gør man med det gamle udstyr. Ofte har der på f.eks. computeren været gemt information om virksomheden, som offentligheden ikke bør kunne tilgå utilsigtet. Det er derfor vigtigt at skille sig af med disse data på korrekt vis.

Blandt danske IT-chefer er det ikke ilde set at ty til fysisk ødelæggelse af mediet, dvs. med f.eks. en hammer at destruere harddisken. Dette er af tre årsager miljømæssigt forkasteligt:

(I) Ifølge Videnbank for grøn it sker over 80 % af en computers CO2-udslip i produktionsfasen. Det er derfor en stor miljøbesparelse i at genbruge indmaden og dermed forlænge computerens levetid.

(II) Ifølge FN spares miljøet for op til 20 % CO2-udslip hver gang en computer genbruges. Blandt andet står flere tredjeverdenslande i kø for at genbruge vores gamle computere.

(III) I computerens printplader findes op mod halvdelen af verdens grundstoffer. Først og fremmest indeholder de mange sjældne og værdifulde metaller som kobber, platin, guld og sølv. Men de indeholder også miljøskadelige tungmetaller som bly, kadmium, beryllium og krom.

Foruden de miljømæssige hensyn hæfter direktør for data recovery virksomheden recoverit, Ivan Braun, sig ved, at data hverken slettes eller overskrives, blot fordi harddisken bliver fysisk ødelagt. Han oplever, at meget data kan gendannes, trods store skader på de medier som data recovery virksomheden modtager. Desuden findes der flere eksempler på datagendannelse af helt utrolig karakter. Blandt andet i kølvandet på 11. september-angrebet på World Trade Center lykkedes det at genskabe data fra harddiske opbevaret i de kollapsede tårne. Der er dermed ingen garanti for, at data ikke kan genskabes, blot fordi mediet er fysisk ødelagt.

recoverits direktør anbefaler kun disk wiping (kompliceret overskrivning af datamaterialet), når virksomhedens gamle udstyr skal kasseres. Det er den eneste løsning for, at data ikke kan genskabes, og det er miljømæssigt uden tvivl den bedste løsning. Ved disk wiping overskrives datamaterialet x antal gange, hvilket umuliggør genskabelse af de oprindelige data. Derefter kan harddiskens indhold slettes, og mediet benyttes på ny. Det åbner muligheden for genbrug, evt. i et tredjeverdensland, der har stor glæde af vores brugte IT-udstyr.

recoverit er en data recovery virksomhed, der er specialiseret udelukkende i gendannelse af data for private og virksomheder. recoverit gendanner data uanset om datatabet er selvforskyldt (fejlsletning eller formatering) eller skyldes udefrakommende faktorer (herunder blandt andet fysisk defekte medier). Én situation, hvor dog hverken recoverit eller andre data recovery eksperter kan gendanne data, er efter professionel disk wiping.

  • 31 38 11 30

  • Døgnåbent

  • support@recoverit.dk

  • sales@recoverit.dk